Lærdal formannskap sitt framlegg til økonomiplan 2024 - 2027, årsbudsjett 2024 og gebyrliste 2024 vert i samsvar med kommunelova § 14-3 lagt ut til offentleg ettersyn frå 27. november til 11. desember 2023 på følgjande stader:

  • Lærdal rådhus tenestetorget 
  • Lærdal folkebiblioteket 
  • Nærbutikken Borgund
  • Joker Ljøsne 
  • www.laerdal.kommune.no 

Formannskapet sitt framlegg til økonomiplan, årsbudsjett og gebyrliste finn du ved å klikka her. 

Sakspapir med vedlegg i saka som formannskapet handsama 23.november finn du ved å klikka her.

Eventuelle merknader må sendast til: 

Lærdal kommune, 

Øyraplassen 7, 

6887 Lærdal 

Merknader kan også sendast på e-post til: post@laerdal.kommune.no 

Merknader må sendast innan 11. desember kl. 23.59. 

Økonomiplan 2024-2027 med årsbudsjett 2024 skal handsamast i Lærdal kommunestyre 13. desember 2023 

Audun Mo, ordførar