Valutvalet har kome med framlegg til meddommarar til Sogn og Fjordane tingrett, Gulating lagmannsrett og Sogn og Fjordane jordskifterett, i tillegg til framlegg til skjønnsmedlemmar. Kommunestyret skal gjera endeleg vedtak 20.juni 2024. Framlegget frå utvalet blir med dette lagt ut til offentleg ettersyn, du kan opna det ved å klikka på lenkja under:

Framlegg til meddommar og skjønnsmedlemmar

Dersom du har noko å innvenda mot framlegget, må du sende dette til post@laerdal.kommune.no innan torsdag 20.juni klokka 08:00.