• Riktig bruk av ein god sykkelhjelm er det beste du kan gjera for å ta vare på deg sjølv når du syklar. Ein god sykkelhjelm er både lett å finna og lett å halda i god stand – og held deg verna mot den vanlegaste og mest alvorlege sykkelskaden.
  • Opp mot 80 prosent av alvorlege skadar syklistar opplever skuldast smell og støyt mot hovudet. Bruk av sykkelhjelm er dermed det beste vernet du har som syklist.
  • I ei undersøkjing gjennomført av YouGov for Trygg Trafikk opplyser 34 % at dei sjeldan eller aldri brukar hjelm.

Meir god og nyttig informasjon om sykkelhjelm og bruk av hjelm finn du på Trygg Trafikk ved å klikka på denne lenkja.