Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Høyringar

No kan du koma med innspel til tiltak for å betre trafikktryggleiken i kommunen

Kommunen er i gang med utarbeiding av ny Kommunedelplan for Trafikktryggleik. Planen har ein handlingsdel som skal prioritere kva tiltak kommunen skal arbeide for å få gjennomførd.  Alle som vil kan no koma med innspel til kva trafikktryggleikstiltak dei meiner kommunen bør prioritere dei neste åra, og andre ting som handlar om trafikktryggleik i kommunen.

Bilde planprogram

Eigedomsskatt 2023

Liste over utskriven eigedomsskatt for 2023 vert lagt ut for offentleg ettersyn i 3 veker frå og med 1. mars 2023 på tenestetorget i Lærdal rådhus.
Eigedomsskatt 2023

Kommunevåpen

Varsel om planoppstart for Røyrnes rasteplass

Kommunestyret i Lærdal har vedteke oppstart av detaljreguleringsplan for Røyrnes rasteplass. Det vert her varsla om oppstart av planarbeidet, og alle kan koma med innspel.

Illustrasjonsplan