Lærdal har til alle tider vore eit knutepunkt mellom sjø og land og mellom aust og vest. Lærdal satsar på eit kulturbasert reiseliv der historieformidling er ein viktig del. Kjende attraksjonar er til dømes Gamle Lærdalsøyri, Norsk Villakssenter, Borgund stavkyrkje og dei gamle vegane.

 

Lokalhistorisk arkiv

Lokalhistorisk arkiv er lokalisert på Lærdal folkebibliotek og tilgjengeleg i biblioteket si opningstid.


Bygdebøker