Nye møtereglar vart vedteke i kommunestyret 08.09.2022 i sak 038/22, og ligg vedlagt.