Søknadane skal sendast elektronisk på www.anleggsregisteret.no.

For at anlegg skal ha rett på spelemidlar må dei vera prioritert i handlingsprogrammet for 2023 i den kommunale planen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Innspel til rullert handlingsprogram skal sendast til:

Lærdal kommune
Øyraplassen 7
6887 Lærdal

eller post@laerdal.kommune.no innan 1. november.

 

Kontaktperson: Guro Nesse, tlf. 95 89 49 53 eller guro.nesse@laerdal.kommune.no