Les meir om planarbeidet her: 
Annonse for oppstartsvarsel
Sakspapir frå møte i kommunestyret
Referat frå oppstartsmøte
Planinitiativ (skildring av planarbeidet, føremål, området, prosessen osv)
​KU-vurdering

For spørsmål om planarbeidet: 

Konsulent i Asplan Viak, Hilde Ruus, epost: hilde.ruud@asplanviak.no

Sakshandsamar i Lærdal kommune, planleggjar Monika Lysne, tlf. 90516686, epost: monika.lysne@laerdal.kommune.no