Det er ikkje skogbrannfare nå, men … 

Det generelle bålforbodet trer i kraft 15.4. 

Frå 15.april til 15.september er det ikkje lov å tenne bål, grill eller bålpanner, i eller i nærleiken av skog og utmark.

 

Det er lov å grille på tilrettelagt bålplassar i kommunen vår.

Me i brann ønsker dykk ein god og brannsikker vår!

 

Svein Ove Åmås

Tlf: 975 78 490

Branninspektør