Det er planlagt asfaltering på fv 271 mellom Øye bru og Stødno tysdag 11.juni. Medan arbeidet pågår blir vegen delvis stengt - Lærdal kommune kjem med ny info om kva dag det blir.