Farevarselet gjeld for heile Vestland og deler av Rogaland fylke. Det er ikkje meldt noko nedbør i Lærdal før kanskje inn mot helga, så førebels ligg det inne farevarsel på oransje nivå (høgaste nivå for skogbrannfare) til og med laurdag - sjå vêrmeldinga og les farevarselet ved å klikka på denne lenkja til Yr si nettside.

Anbefalingane er dermed:

  • Ikkje bruk eld (Det er generelt forbod mot å gjera opp eld mellom 15. april og 15. september)
  • Føl lokale myndigheiter sine instruksjonar
  • Trong for førebyggjande tiltak og beredskap skal vurderast fortløpande av beredskapsaktørar

Les også meir inngåande om skogbrannfare ved å klikka på denne lenkja til Meteorologisk institutt.