Noreg har forplikta seg til FN sitt bærekraftsmål om å halvere det globale matsvinnet innan 2030. Å redusere matsvinn kan redusere svolt og matmangel, redusere klimaavtrykk, bevare naturressursar og styrke økonomiske system.

Men korleis kan me auke bevisstheita rundt berekraftig matproduksjon og forbruk i vår eigen region? Det vil årets fagdag ta for seg.

Fagdagen blir arrangert torsdag 25. april kl. 09 - 15 i Lærdal kulturhus

 

Påmeldingsskjema ligg på Sogn næring sine nettsider.

 

Arrangementet er ein unik moglegheit for kommunar og næringsliv til å bidra til ein meir berekraftig framtid for matproduksjon og forbruk i regionen vår. Me ser fram til ein dag fylt med innsikt, læring og inspirasjon!

 

Program for dagen

 

09.00 - Velkommen! v/Ingeborg Lysne, næringsrådgjevar i Lærdal kommune

Lise Sundberg v/Smake Meir står for maten i pausane gjennom dagen, Nydelege smårettar som viser matredding i praksis.

Tall og fakta matsvinn i Norge - Norsk Institutt for bærekraftsforskning ved Ina Charlotte Berntsen

Matsvinn i primærleddet – v/fruktbonde Harald Blaaflat Mundal, Blaaflat gard i Lærdal

Fakta om matsvinn frå Norges største pakkeri for frukt og grønt - Sogn frukt og grønt v/ Inghild Lysne Sanden

Mindre matsvinn er vinn-vinn, matsvinn i eit verdikjedeperspektiv - ved Sentral Kulturansvarleg Produsent (SKP) frukt,Harald Blaaflat Mundal, Gartnerhallen

Utnytting av overskotsmat - Matsentralen Vestland v/ Monica Rieber-Mohn Fuhr

Matredding i praksis - Haugen Gardsmat ved Odd Ohnstad

Tall og fakta matsvinn Indre Sogn - SIMAS v/Jørn Mortensen

Matsvinn i Norge, utfordring og moglegheiter - Spis opp maten v/Mette Havre

Matredding som ny næring - Presentasjon av lokale verksemder som nyttar matsvinn som ressurs

Sist i verdikjeda – Frå matavfall til kvalitetskompost Utfordringer og moglegheiter v/ Dagny Ugulsvik Alvik, SIMAS

Paneldebatt leia av journalist og matreddarentusiast Hanne Stedje, med blant anna Aleksander Øren Heen, Stortingsrepresentant Senterpartiet, i panelet.

15.30 Avslutning v/ordførar i Lærdal kommune Audun Mo

14.00 – 17.00 Minimarknad med lokale utstillarar i foajeen

 

Kveldsprogram

På kvelden vert det eit ope arrangement for dei som ikkje har høve til å delta på dagtid. Her er det gratis inngang og ingen påmelding.

Torsdag 25. april Kl. 17.00 - 18.30

  • Introduksjon ved Ingeborg Lysne, næringsrådgjevar i Lærdal kommune
  • SIMAS v/Jørn Mortensen : Intro med tall og fakta? Kor er me og kor skal me? Status i Sogn.
  • Bli ein matreddar, spar klima OG lommebok! Innlegg v/ Mette Havre, kjent for folkebevegelsen «Spis opp maten»