Lærdal kommune har:
Frå 2. august ledige plassar i skulefritidsordninga ved:
• Lærdalsøyri skule
  Frå 15. august ledige plassar i skulefritidsordninga ved:
• Borgund skule
  Frå 15. august ledige barnehageplassar ved:
• Lærdalsøyri barnehage
• Borgund barnehage

Barn som har barnehageplass treng ikkje søkje. Søknadsskjema skal sendast elektronisk, og
det finn ein på barnehage.visma.no/laerdal eller skole.visma.com/laerdal
/www.laerdal.kommune.no.

Søknadsfrist: 1. februar 2021