Når veke 5 er omme har me vaksinert 79 personar i Lærdal, i tillegg til 13 helsepersonell. 24 har fått dose nummer to. Me er kome ned i aldersgruppa som er fødde i 1938 og som vert 83 år i år.
I veke 6 får me 36 nye dosar med vaksine, det er fortsatt BioNTech og Pfizer vaksina Comirnaty me vaksinerar med. Av desse dosane går 20 % til helsepersonell. 
Dei eldste får brev i posten til vaksinering, både til 1. og 2.dose. Breva vert levert ut av frivillige. Etter kvart som vaksinasjonsgruppa vert yngre vil informasjonen kome per SMS og på heimesida til kommunen.  

Einingsleiar Helse