Elevane får levert samtykkeskjema med tidspunkt for vaksinasjon på skulen, dette må bornet ta med til vaksinering. Begge foreldre må skriva under ved felles foreldreansvar. 

Vaksinasjonsdatoar:
Onsdag 22.09 kl 17.00-19.30, årskullene 2006 og 2007 
Torsdag 23.09 kl 17.00-19.30, årskullene 2008 og 2009 
 

Vaksineringa føregår på gamle vegstasjonen.

Vel møtt!
Les meir om koronavaksinering for 12-15 åringar her