For å søkje om tilskot må du fylle ut eit standard søknadsskjema innan 10. september 2022. 

Søknadskjema og meir informasjon finn du ved å trykkje her.