Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Høyringar

Nye bustadtomter i Hanseskogen til sals

Kommunestyret har vedteke ny reguleringsplan for Hanseskogen bustadfelt, der føremålet har vore å leggje til rette for nye tilgjengelege bustadtomter i bustadfeltet. Det er no 3 tomter som er klare for å lysast ut for sal. 

Bilete frå Hanseskogen bustadfelt

Eigedomsskatt 2024

Liste over utskriven eigedomsskatt for 2024 vert lagt ut for offentleg ettersyn i 3 veker frå og med 1. mars 2024.

Helse-, omsorgs- og folkehelseplanen på høyring

Formannskapet vedtok i møte den 23. november 2023 å leggja ut framlegg til ny helse, omsorg- og folkehelseplan 2024 - 2034 på offentleg høyring.