Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planar på høyring

Framlegg til reguleringsplan for gamle Ljøsne skule til offentleg ettersyn

Dei nye eigarane av gamle Ljøsne skule har engasjert MetoPro AS til å utarbeide framlegg til reguleringsplan, for å leggje til rette for den planlagde næringsutviklinga på området. Framlegget til reguleringsplan vart handsama i Utval for miljø og samfunnsutvikling 04. februar 2021, og det vart her vedteke å leggje planframlegget ut til offentleg ettersyn.

Bilde gamle Ljøsne skule